Krajowy program hodowlany dla rasy Limousine

Wyhodowana we Francji w regionie Limoges. Wyróżnia się wybitnymi cechami umięśnienia przy niskiej zawartości tłuszczu w tuszy. W większości krajów jest używana do krzyżowania i hodowana w czystości rasy z uwagi na jakość tusz potomstwa. W hodowli krajowej bydła mięsnego zajmuje znaczącą pozycję. Niedostatki, to niezbyt wysokie przyrosty masy ciała cieląt z tytułu ograniczonej produkcji mleka w sytuacji ujemnej korelacji między jakością umięśnienia a mlecznością matek.

I. Cel hodowlany dla rasy Limousine to utrzymanie wysokich parametrów wydajności rzeźnej, dobrej masy ciała, utrzymanie łatwości ocieleń oraz poprawa przyrostów masy ciała cieląt jako wskaźnika mleczności matek.
Parametry wzrostowe dla dorosłych osobników: krowy masa ciała 600-650 kg przy wysokości w krzyżu 135 cm, buhaje masa ciała 1100 kg przy wysokości w krzyżu 145 cm.

II. Metody hodowlane dla bydła mięsnego rasy Limousine

1. Zasady prowadzenia selekcji
W realizacji programu genetycznego doskonalenia cech stosowana jest selekcja masowa. Selekcja prowadzona jest po zidentyfikowaniu zwierzęcia na podstawie zapisów dotyczących kontroli użytkowości dla następujących cech:

 • tempa wzrostu określonego masą ciała w różnych okresach wieku zwierzęcia,
 • rozpłodowych,

oraz oceny wizualnej dokonywanej przez selekcjonera dotyczącej:

 • eksterieru i typu,
 • umięśnienia.

Program doskonalenia rasy Limousine prowadzony jest w oparciu o selekcję materiału żeńskiego z wykorzystaniem bonitacji oraz poprzez wykorzystanie importowanego nasienia buhajów pozytywnie ocenionych i pochodzących z krajów przodujących w zakresie poziomu hodowli danej rasy. Należy dążyć do tego, aby rozpłodniki używane do krycia naturalnego pochodziły po czołowych buhajach z importu oraz krajowych.

Wpis do ksiąg osobników męskich i żeńskich dokonywany jest na podstawie warunków określonych regulaminem wpisu do księgi hodowlanej.

III. Zasady doboru zwierząt do kojarzeń

Hodowca przy doborze zwierząt do kojarzeń winien kierować się:

 • stopniem spokrewnienia zwierząt,
 • wynikami bonitacji (przede wszystkim w zakresie cech podlegających doskonaleniu),
 • zapisami w dokumentacji hodowlanej krajowej i zagranicznej dostarczającej między innymi informacji dotyczących oceny osobniczej oraz wartości hodowlanej.

Wybór krów lub jałówek na matki buhajów dokonywany jest w stadach hodowlanych.
Kwalifikowana na matkę buhajów krowa lub jałówka powinna:

 • być wpisana do części głównej księgi,
 • wycielić się po raz pierwszy nie później niż w 36 miesiącu życia,
 • uzyskać minimum 80 punktów za ocenę pokroju lub minimum 70 punktów za ocenę wg obowiązującego klucza bonitacyjnego.

IV. Zakres i zasady wykorzystania materiału biologicznego pochodzącego z importu

Zwierzęta i materiał biologiczny pochodzący z importu będzie wykorzystywany przede wszystkim do doskonalenia cech użytkowych i zwiększenia populacji krajowej tej rasy.
Przy imporcie nasienia należy pamiętać o ochronie biorcy przed inbredem.
Materiał hodowlany importowany do Polski powinien spełniać następujące warunki:

 • dwa pokolenia przodków wpisane do księgi danej rasy,
 • wskazane aby ojcowie posiadali pozytywny indeks wartości hodowlanej obliczony wg metod stosowanych w kraju eksportera,
 • rozwój: kaliber i masa ciała odpowiednia dla wieku i standardów rozwojowych dla rasy zapewniający wpis do księgi rasy w kraju eksportera,
 • poprawna, typowa dla rasy budowa, bez wad anatomicznych,
 • zaświadczenie hodowlane wystawione w kraju eksportera przez prowadzącego księgę,
 • w przypadku jałowic i krów cielnych – dołączone rodowody łącznie z certyfikatami grup krwi lub markerów DNA buhajów, którymi zostały zapłodnione jałowice lub krowy,
 • w przypadku jałowic cielnych – przewidywany wiek w chwili pierwszego wycielenia nie powinien przekraczać 36 miesięcy,
 • w przypadku buhajów – pozytywny wynik oceny osobniczej na farmie lub w stacji oceny buhajów oraz certyfikaty grup krwi lub markerów DNA potwierdzające pochodzenie.

W ramach Programu prowadzony będzie import nasienia najwartościowszych buhajów do czołowych stad w kraju w celu wyprodukowania następnych pokoleń bydła mięsnego i zachowania ścisłego kontaktu genetycznego krajowych stad z genetyka światową bydła mięsnego.

Nasienie buhajów importowane do Polski powinno:

 • pochodzić od buhaja, który ma dwa pokolenia przodków wpisanych do ksiąg w kraju pochodzenia,
 • posiadać potwierdzone pochodzenie testem grup krwi lub markerów DNA,
 • posiadać pozytywna ocenę wartości hodowlanej buhaja.

Zarodki importowane do Polski powinny:

 • pochodzić od dwóch pokoleń przodków wpisanych do ksiąg w kraju pochodzenia,
 • posiadać potwierdzone pochodzenie testem grup krwi lub markerów DNA,
 • posiadać pozytywną ocenę wartości hodowlanej buhaja – ojca zarodka.

WZORZEC RASY LIMOUSINE

Umaszczenie: okrywa włosowa jednolicie czerwona o różnych odcieniach od jasnożółtego (koloru pszenicy) do ciemnowiśniowego z jaśniejszymi obwódkami dookoła oczu i śluzawicy. Skóra miękka, luźna o średniej grubości, pokryta miękkimi włosami i pozbawiona pigmentacji. Plamki lub inne pigmentowanie pow. są niedopuszczalne.

Budowa: głowa mała, krótka z szerokim czołem, łuki oczodołowe są lekko wypukłe, oczy żywe i błyszczące, czoło wygięte łukowato ale profil prosty, śluzawica szeroka o grubych wargach. Osobniki rożne posiadają rogi rozpostarte poziomo (horyzontalnie) na początku, później wyginające się w łuk ku przodowi i wykrzywiające się lekko ku górze na końcu. Szyja krótka o niezbyt wyraźnie zaznaczonym kłębie. Tułów długi, linia grzbietu prosta, klatka piersiowa głęboka z zaokrąglonymi żebrami. Zad silnie umięśniony o grubych zaokrąglonych pośladkach. Umięśnienie właściwie rozłożone aż do stawu skokowego. Brzuch o linii prawie równoległej do linii grzbietu. Kończyny mocno osadzone i odpowiednio proporcjonalne, racice mocne i wytrzymałe.

Organizacją odpowiedzialną za realizację krajowego programu hodowlanego bydła rasy Limousine jest Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Pliki do pobrania:Wielkość
Krajowy program hodowlany dla rasy Limousine37.38 KB